Využite príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Využite príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa
18. februára 2019 1555 videní

Ak pracujete pre firmu viac ako 2 roky a ktorá zamestnáva minimálne 50 zamestnancov, máte právo na uplatnenie si príspevku na rekreáciu. Prečo nevyužiť možnosť pomoci, a užiť si oddych naplno a halvne lacnejšie napríklad aj v ORAVSKOM HÁJI.

Kto má nárok na príspevok ?

• Zamestnanec, ktorý pracuje pre zamestnávateľa s minimálne 50 zamestnancami
• Zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite min. 24 mesiacov
• Zamestnanec, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy

V akej sume je príspevok poskytovaný ?

• Zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok v sume 55% z oprávnených výdavkov

(  napr. cena pobytu= 400 EUR, príspevok zamestnávateľa =  55% = 220 EUR , Vaše náklady  = 180 EUR )
• Maximálna suma je však 275 € za kalendárny rok
(pri skrátenom úväzku sa suma zníži v pomere pracovného času)

Čo sú to oprávnené výdavky ?

  • • výdavky týkajúce sa služieb cestovného ruchu
   • výdavky, využité na území SR
   • výdavky, ktoré zahŕňajú nielen zamestnanca ale aj manželku, deti alebo inú osobu žijúcu v jednej domácnosti so zamestnancom

  Na čo môžem využiť rekreačný príspevok ?

  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby

  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

  Ako žiadať o príspevok ?

  • zamestnávateľ je povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi poskytnúť na jeho žiadosť
  • do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať oprávnené výdavky na rekreáciu predložením účtovných dokladov :
  – faktúra s celým menom zamestnanca, príjmový doklad alebo potvrdenie o bankovej úhrade
  – Doklad/bloček z ERP ( registračnej pokladne )

  V akej forme je príspevok vyplácaní ?

  • Peňažná forma
  • Forma rekreačného poukazu

   

  Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a.